REJESTRACJA KONTA WYSTAWCY

Rejestracja konta Wystawcy przebiega w 3 krokach:

  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji
  3. Weryfikacja formalna Wystawcy przez organizatora

Jesteś w punkcie 1. Zapraszamy do wypełnienia formularza i potwierdzenia przyciskiem "Zarejestruj". Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny konto zostanie aktywowane i rozpocznie się proces weryfikacji formalnej.

Dane firmy

select
Nie posiadam numeru NIP.

Upoważniona osoba kontaktowa

Dane logowania

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych-Dz U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim - w celach promocyjno - handlowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144. Poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MTG S.A. drogą elektroniczną na adres e-mail.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: Regulaminem porządkowym i z Regulaminem dla uczestników Jarmarku św. Dominika 2018 oraz akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że mając na względzie przepisy art.106n ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, akceptuję wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej .